Communicatiewetenschap.nl

Beoordeling Afstudeerrapport Opleiding communicatie

In onderstaand document zijn de criteria opgenomen waarmee het afstudeerrapport van de opleiding Communicatie aan Inholland wordt beoordeeld. Dit beoordelingsformulier geldt voor zowel de opleiding aan Diemen, Den Haag als Rotterdam.